Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden
 

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sweden