Plattan Pröjs - Trix for Fix
 

Plattan Pröjs - Trix for Fix

A "real street competition" at Sergels Torg. Helmets optional, bruises mandatory.

Just in case it is removed, I have to preserve this tidbit of skater slang:

Alla är gröngölingar på plattan, att kränga fix är en snobbsport så nu smörjar vi sig striten tillbaka. Allas prestationer möts med belöning. Bästa langat får nyllet pressat i blaskan GIFTORM!

Tacky.se[a]

2015-08-07 20:03

Sergels Torg

2015-08-07 20:05

Sergels Torg

2015-08-07 20:07

Sergels Torg

2015-08-07 20:21

Sergels Torg

2015-08-07 20:30

Sergels Torg

2015-08-07 20:31

Sergels Torg