Merom Golan / Aleika
 

Merom Golan / Aleika

View of Syria from the Golan Heights.